வசந்தா பதிப்பகம்

இந்தியா 2030 ஆசிரியர்: இரா.இராஜ்குமார் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $8.75
அன்பு செய்வதே அழகு ஆசிரியர்: ஆலந்தூர் கோ.மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $1.5
கட்டுரை எழுதக் கற்போம் 2 ஆசிரியர்: புலவர் தி.இராசகோபாலனார் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $1.75
கொங்குநாடு 2 ஆசிரியர்: புலவர் குழந்தை பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $4.5
அரங்கண்ணல் இலக்கியம் ஆசிரியர்: அரங்கண்ணல் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $7
அரக்கு மாளிகை ஆசிரியர்: கே.ஜி.இராதாமணாளன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $5.25
பால பாடம் ஆசிரியர்: தவத்திரு ஆறுமுக நாவலர் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $7.5
பட்டினப் பாலை ஆராய்ச்சி உரை ஆசிரியர்: சாமி. சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $1.75
வளரும் தமிழ் ஆசிரியர்: சாமி. சிதம்பரனார் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $1.75
தமிழன் கண்ட அரசு ஆசிரியர்: நாமக்கல் கவிஞர் வெ. இராமலிங்கம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $2.75
தமிழ் முழக்கம் ஆசிரியர்: பன்மொழிப் புலவர் கா.அப்பாதுரையார் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $2.25
சேரன் வஞ்சி ஆசிரியர்: டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி அய்யங்கார் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $4
தமிழ்க்கவிதைகளில் சந்த அமைப்பு வண்ணச் சரபம் தண்டபாணி அடிகளார் சிறப்பாய்வு ஆசிரியர்: கோ.மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $6.5
சிந்தனைக் களங்கள் ஆசிரியர்: வ.சுப.மாணிக்கனார் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $7
கவிதையனுபவம் ஆசிரியர்: ந.சுப்பு ரெட்டியார் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $8.75
அரண்மனை அழகிகள் ஆசிரியர்: கே.ஜி.இராதாமணாளன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $4.5
புத்தர் ஜாதகக் கதைகள் ஆசிரியர்: மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $4.5
இந்திய மாதா ஆசிரியர்: காதரைன் மேயோ பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $3.25
பகுத்தறிவு பரப்பிய கணவன் மனைவி ஆசிரியர்: குருவிக்கரம்பை சு.வேலு பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $5.5
பாவலர் சரித்திர தீபகம் பாகம் -1 ஆசிரியர்: அ.சதாசிவம் பிள்ளை பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் $4.5