அன்னம் - அகரம்

கோபல்ல கிராமம் ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $7.5
சமயம் ஓர் உரையாடல் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $4
இலக்கியமும் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகளும் ஆசிரியர்: முனைவர் க.பஞ்சாங்கம் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $12
தஞ்சாவூர் நாயக்கர் வரலாறு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $28
சிலப்பதிகராத் திறனாய்வுகளின் வரலாறு ஆசிரியர்: முனைவர் க.பஞ்சாங்கம் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $10
தாராசுரம் ஐராவதீசுவரர் திருக்கோயில் (இராசராசேச்சரம்) ஆசிரியர்: குடவாயில் எம் பாலசுப்ரமணியன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $34.5
வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $8.75
காஞ்சனை ஆசிரியர்: புதுமைப்பித்தன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $5.25
பதேர் பாஞ்சாலி ஆசிரியர்: செழியன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $3
கோதானம் ஆசிரியர்: பிரேம் சந்த் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $14.25
புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: சி. மோகன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $21.5
ருசியான கதைகள் ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $5.75
மதகுரு ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $19.75
தேர்ந்தெடுத்த கதைகள் ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $6
பெண்மணம் ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $7
வேட்டி ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $3.5
மருதுபாண்டிய மன்னர்கள் ஆசிரியர்: மீ.மனோகரன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $37.75
திருவாரூர் திருக்கோவில் ஆசிரியர்: குடவாயில் எம் பாலசுப்ரமணியன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $32.25
கிராமிய விளையாட்டுகள் -மற்றவைகள் ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $2.25
புதிய வெளிச்சத்தில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஆசிரியர்: முனைவர் க.பஞ்சாங்கம் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $10.75