விழிகள் பதிப்பகம்

ஊடகங்களின் ஊடாக... ஆசிரியர்: நா.இளங்கோ பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $2.75
நந்தியாற்றங்கரையும் கரை சேரும் ஓடங்களும் ஆசிரியர்: ஆ.சந்திரபோஸ் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $5.5
தமிழக வரலாற்றில் புரட்சிக்கவிஞர் ஆசிரியர்: பொற்கோ பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $2.75
மலர் நீட்டம் - செம்மொழி இலக்கிய ஆய்வுகள் ஆசிரியர்: நா.இளங்கோ பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $5.75
நதிகள் இணைப்பு நடக்குமா ? ஆசிரியர்: பெ.சிதம்பரநாதன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $1.5
ஒளிந்திருக்கும் சிற்பங்கள் ஆசிரியர்: ய. மணிகண்டன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $2.75
இந்துக்களின் வாழ்க்கை நெறி ஆசிரியர்: C.K.கரியாலி பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $4.5
தடம் பதித்த தமிழறிஞர்கள் ஆசிரியர்: முனைவர் இராம. குருநாதன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $5.25
'மே' தினம் ஆசிரியர்: நடுநல்நாடன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $2.25
உரை விளக்கு ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $5.25
இலக்கிய நுகர்ச்சி ஆசிரியர்: இரா.குமரவேலன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $5.25
மலர்களின் மாநாடு ஆசிரியர்: கவிஞர் நாவேந்தன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $5.75
சொக்கப்பனை ஆசிரியர்: கவிஞர் கவிமுகில் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $8.25
பஞ்சாப் சிங்கம் பகத்சிங் ஆசிரியர்: மலர்மகன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $4.5
மூண்டெழு கனல் ஆசிரியர்: இராம குருநாதன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $3
அண்ணா நாடகங்களில் எதிர்நிலை மாந்தர் ஆசிரியர்: அ.அய்யாசாமி பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $5.75
காயிதே ஆஸம் முகமது அலி ஜின்னா ஆசிரியர்: டி.ஞானையா பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $7.5
கடலளவு மனம் வேண்டும் ஆசிரியர்: மு.முருகன் பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $3.5
தீர்ப்பு ஆசிரியர்: கவிஞர் புவியரசு பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $4
ஜென் - புத்தர் - தாயுமானவர் ஆசிரியர்: கவிஞர் புவியரசு பதிப்பகம்: விழிகள் பதிப்பகம் $3.25