தமிழினி

கொங்குதேர் வாழ்க்கை 2 ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $42.5
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $28
ஆதிரை ஆசிரியர்: சயந்தன் பதிப்பகம்: தமிழினி $25
மனைமாட்சி ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $25
நாஞ்சில் நாடன் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $25
ஆழி சூழ் உலகு ஆசிரியர்: ஜோ டி குருஸ் பதிப்பகம்: தமிழினி $23.75
அமெரிக்க தேசி ஆசிரியர்: அருண் நரசிம்மன் பதிப்பகம்: தமிழினி $23.75
கவிதைத் திறனாய்வு வரலாறு ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $23.75
ஆழ்சூழ் உலகு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $23.75
பின் தொடரும் நிழலின் குரல் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $21.5
அ முத்துலிங்கம் கதைகள் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: தமிழினி $21.5
வந்தாரங்குடி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $21.5
காடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $21
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $20.75
அழகிய மரம் ஆசிரியர்: தரம்பால் பதிப்பகம்: தமிழினி $20.75
நாஞ்சில் நாடன் கதைகள் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $19.5
திரைப்பட மேதைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.ஆனந்த் பதிப்பகம்: தமிழினி $19.5
நடுநாட்டுச் சொல்லகராதி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $19
காவல் கோட்டம் ஆசிரியர்: சு.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: தமிழினி $19