தமிழினி

அப்பால் ஒரு நிலம் ஆசிரியர்: குணா கவியழகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.5
அஞ்சலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $13
காடு ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $18
நெடுஞ்சாலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $15.5
கன்னி ஆசிரியர்: ஜெ பிரான்சிஸ் கிருபா பதிப்பகம்: தமிழினி $18
காவல் கோட்டம் ஆசிரியர்: சு.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: தமிழினி $19
சூடிய பூ சூடற்க ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6
ஆழி சூழ் உலகு ஆசிரியர்: ஜோ டி குருஸ் பதிப்பகம்: தமிழினி $23.75
தென்குமரியின் கதை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.75
என்றென்றும் யானைகள் ஆசிரியர்: ராமன் சுகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
நாஞ்சில் வட்டார வழக்கு சொல்லகராதி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $3
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $20.75
காதலின் துயரம் கதே ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
‘ஆகோள் பூசலும் பெருங்கற்கால நாகரீகமும்’ ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2
ஆரம்பக்கட்ட முதலாளியமும் (தமிழ்ச் சமூக மாற்றமும்) ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.5
ஆதிரை ஆசிரியர்: சயந்தன் பதிப்பகம்: தமிழினி $25
அருஞ்சொற்பொருள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7
மருத்துவத்துக்கு மருத்துவம் ஆசிரியர்: பி .எம் .ஹெக்டே பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
இயற்கையை அறிதல் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $1.75
கன்னிவாடி ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75