தமிழினி

காடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹490
‘ஆகோள் பூசலும் பெருங்கற்கால நாகரீகமும்’ ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹45
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹650
இரவு ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹220
அஞ்சலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹350
மருத்துவத்திற்கு மருத்துவம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
இன்றைய காந்தி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹440
நாஞ்சில் நாடன் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹580
கறங்கு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
ஆரம்பகட்ட முதலாளியம் ஆசிரியர்: ராஜகௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹45
சூடிய பூ சூடற்க ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹150
தேனை ஊற்றித் தீயை அணைக்கிறான் திகம்பரன் ஆசிரியர்: கார்த்திக் நேத்தா பதிப்பகம்: தமிழினி ₹110
கருத்த வாவு ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹200
பிழையில்லாத எழுத்து ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹160
சொல்லாழி ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹240
வலிமிகுதல் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
வடசொல் அறிவோம் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹55
மார்க்சும் மார்க்சியமும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
ஆழ்சூழ் உலகு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹550
நெல்லை வட்டார வழக்குச் சொல் தொகை ஆசிரியர்: வெள் உவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80