அறிவு நிலையம் பதிப்பகம்

உழைப்பால் உயர்ந்த உத்தமர் கதைகள் ஆசிரியர்: ஆர்.எஸ்.கீதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
கைரேகை கற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்: ஏ.எம்.பிள்ளை பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $1.5
ஜோதிட அமுதம் ஆசிரியர்: ஏ.எம்.பிள்ளை பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $1.75
மின்சாரப் பூவே ஆசிரியர்: ஹன்சிகா சுகா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $5.25
எங்கிருந்து வந்தாயடா? ஆசிரியர்: லஷ்மி ரவி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $11.25
உன்னை நானறிவேன் ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3
செம்பூவே ...உன் மேகம் நான் ! ஆசிரியர்: தனு பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10.5
குற்றமும் கற்று மற...! ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10
அதிரும் உதிரம்! ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $8.75
காதல் தோட்டா ஆசிரியர்: லதா பைஜு பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10.75
கண்கள் தேடுது தஞ்சம்! ஆசிரியர்: எழிலன்பு பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $13
பிஸ்டல் வாழ்த்து ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $8.75
மாயநதிச் சூழல் ஆசிரியர்: அருணா கதிர் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $13.75
விலகிடுவேனா இதயமே ஆசிரியர்: ஆர்த்தி ரவி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10.5
கண்ணம்மா ஆசிரியர்: ஆர்த்தி ரவி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $5.75
செல்லுலாய்டு கனவுகள் ஆசிரியர்: லதா பைஜு பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $12
நியதி ஆசிரியர்: உஷாந்தி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10.75
நெஞ்சில் மாமழை... ஆசிரியர்: ரேவதி அசோக் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $13.5
இரத்தம் இல்லாத மனிதன் ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $8.75
ஞாபகம் முழுவதும் நீயே! ஆசிரியர்: எழிலன்பு பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $12