காவ்யா பதிப்பகம்

இலக்கண கட்டுரைகள் ஆசிரியர்: ராஜரெத்தினம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $6.5
வேட்டை ஆசிரியர்: வேல ராமமூர்த்தி பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $3.25
ஐயனார் கோயில் குதிரை வீரன் ஆசிரியர்: தாரமங்கலம் வளவன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $8.75
திலகபாமா கவிதைகள் ஆசிரியர்: திலகபாமா பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $28
என்றும் உள்ளவர்கள் ஆசிரியர்: நா. நாகராஜன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $4.75
அய்யர் வளவு ஆசிரியர்: நா. நாகராஜன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $4
பூக்கின்ற காலம் ஆசிரியர்: நா. நாகராஜன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $6.5
பழந்தமிழ்ப் புலவர்களின் அறிவியல் அறிவாற்றல் ஆசிரியர்: முனைவர் இரெ. குமரன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $13
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஒரு சித்த மருத்துவரின் கடிதம் ஆசிரியர்: டாக்டர்.ஜெரோம் சேவியர் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $11.25
நகுலன் நாவல்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $36.5
பத்மாவதி சரித்திரம் ஆசிரியர்: அ.மாதவையா பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $10.75
திருக்குறள் காவ்யா உரை ஆசிரியர்: பேரா சு. சண்முகசுந்தரம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $8.75
முக்குலத்தோர் சரித்திரம் ஆசிரியர்: பேரா சு. சண்முகசுந்தரம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $13
வள்ளியூர் வரலாறு ஆசிரியர்: பேரா சு. சண்முகசுந்தரம் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $17.25
கெடை காடு ஆசிரியர்: ஏக்நாத் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $7.5
என்றும் அன்புடன் ஆசிரியர்: நா. நாகராஜன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $4.5
ஏழு லட்சம் வரிகள் ஆசிரியர்: பாவண்ணன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $3
கடலோர வீடு ஆசிரியர்: பாவண்ணன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $4
அக்னியும் மழையும் ஆசிரியர்: பாவண்ணன் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $2.25
குமரி மாவட்ட சமூக அரசியல் வரலாறு ஆசிரியர்: சாந்தினி மேதாஸ் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் $13