எதிர் வெளியீடு

பிற உயிர்களின் சுய மருத்துவம் ஆசிரியர்: அக்குஹீலர்.தா.சக்தி பகதூர் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $3
நான் நாத்திகன் ஏன்? ஆசிரியர்: ப.ஜீவானந்தம் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $2.25
வெண்ணிற இரவுகள் ஆசிரியர்: ப.ஜீவானந்தம் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $5.25
தம்மபதம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $6.5
இயற்கை வழியில் வேளாண்மை ஆசிரியர்: மசானபு ஃபுகோகா பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $25.75
கடைசி வானத்துக்கு அப்பால் ஆசிரியர்: வ.கீதா எஸ்.வி.ராஜதுரை பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $13
சிந்திப்பதைத் தவிர வேறு வழியில்லை! ஆசிரியர்: சுகுணாதிவாகர் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $4.5
ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி ஆசிரியர்: மசானபு ஃபுகோகா பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $7
நெகிழி ஆசிரியர்: பூவுலகின் நண்பர்கள் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $1.75
கடற்கோள் காலம் ஆசிரியர்: வறீதையா கான்ஸ்தந்தின் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $6
பூவுலகைக் காக்கப் புறப்பட்ட சிறுமி கிரெட்டா துன்பர்க் ஆசிரியர்: ஆதி வள்ளியப்பன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $1.5
இந்துவாக நான் இருக்கமுடியாது ஆசிரியர்: செ.நடேசன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $13
அதிகாரம் ஆசிரியர்: எஸ்.அர்ஷியா பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $7.75
பாஜக எப்படி வெல்கிறது ? ஆசிரியர்: சசிகலா பாபு பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $10.75
நந்தன் நடந்த நான்காம் பாதை ஆசிரியர்: பிரேம் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $7
திராவிட அரசியலின் எதிர்காலம் ஆசிரியர்: சுகுணாதிவாகர் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $4
உங்கள் குழந்தை யாருடையது ? ஆசிரியர்: ஜெயராணி பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $8.75
இடபம் ஆசிரியர்: பா.கண்மணி பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $9.5
எதிர்க்கடவுளின் சொந்த தேசம் ஆசிரியர்: சா.தேவதாஸ் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $7.75
குளிர்மலை ஆசிரியர்: ஹான்ஷான் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $5.75