பரிசல் புத்தக நிலையம்

சித்திர மாடம் ஆசிரியர்: பாரதிபுத்திரன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹0
சித்திரக்கூடம் ஆசிரியர்: பாரதிபுத்திரன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹0
உண்மை ஒளிர்க என்று பாடவோ? ஆசிரியர்: பா.விசாலம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹0
பின் நவீனத்துவ அரசியல் ஆசிரியர்: தமிழவன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹25
பெண்ணிய அரசியல் ஆசிரியர்: அ. மங்கை பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹25
காந்திய அரசியல் ஆசிரியர்: வ.கீதா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹25
புதுமைப்பித்தனின் சம்சார பந்தம் ஆசிரியர்: கமலா புதுமைப்பித்தன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹30
மார்க்சியம் என்றால் என்ன? ஆசிரியர்: அ.கா. ஈஸ்வரன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹50
இடைவெளி ஆசிரியர்: சிவ.செந்தில்நாதன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹75
பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் கல்வி ஆசிரியர்: மனோகரன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹75
திணை: உணர்வும் பொருளும் ஆசிரியர்: பிரகாஷ் .வெ பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹90
மஞ்சள் வெயிலும் மாயச் சிறுமியும் ஆசிரியர்: பா.ஜெய்கணேஷ் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹90
சித்தனும் புத்தனும் ஆசிரியர்: பா.ஜெய்கணேஷ் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹90
பெண் : மொழி - வெளி ஆசிரியர்: ஆர்.தீபா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
என் வானம் என் சிறகு ஆசிரியர்: சாளை பஷீர் ஆரிஃப் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
சந்திரகிரி ஆற்றங்கரையில் ஆசிரியர்: தி.சு.சதாசிவம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
குமரப்பாவிடம் கேட்போம் ஆசிரியர்: ஜே.சி .குமரப்பா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
கோபுரத் தற்கொலைகள் ஆசிரியர்: ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
தமிழ்ப் பெரியார்கள் ஆசிரியர்: வ.ரா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100
கூத்துக்கலைஞர் உருவாக்கம் ஆசிரியர்: இரா. சீனிவாசன், மு. ஏழுமலை பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் ₹100