பரிசல் புத்தக நிலையம்

மண்ணின் குரல் வீர. வேலுச்சாமி படைப்புகள்
₹250 ₹225 (10% OFF)
மல்லி
₹250 ₹225 (10% OFF)
இந்தியப் பொருளாதார வரலாறு (மார்க்சியப் பார்வை)
₹130 ₹117 (10% OFF)
மஞ்சள் வெயிலும் மாயச் சிறுமியும்
₹90 ₹81 (10% OFF)
உதிர்ந்த இலைகளின் பாடல்
₹150 ₹135 (10% OFF)
செம்மொழி பனுவல்களின் வரலாற்றுச் சுவடுகள்
₹200 ₹180 (10% OFF)
என் வானம் என் சிறகு
₹100 ₹90 (10% OFF)
பா.அ. ஜயகரன் கதைகள்
₹230 ₹207 (10% OFF)
வீரத்தெலுங்கானா சொல்லும் கதைகள்
₹230 ₹207 (10% OFF)
ஒளியில் எழுதுதல்
₹150 ₹135 (10% OFF)
தென்கோடிஅலைகள்
₹140 ₹126 (10% OFF)
கரைந்த காலத்தின் கனத்த சாட்சிகள்
₹200 ₹180 (10% OFF)
தொல்காப்பியம்: சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்
₹360 ₹324 (10% OFF)
பதுங்குகுழி நாட்கள்
₹170 ₹153 (10% OFF)
மலர்கள் விட்டுச்சென்ற வெற்றிடத்தில்
₹150 ₹135 (10% OFF)
தமிழ்ப் பெரியார்கள்
₹100 ₹90 (10% OFF)
பார்வையிலிருந்து சொல்லுக்கு
₹130 ₹117 (10% OFF)
பெண் : மொழி - வெளி
₹100 ₹90 (10% OFF)
1084ன் அம்மா
₹130 ₹117 (10% OFF)
பருக்கை
₹180 ₹162 (10% OFF)