காலச்சுவடு பதிப்பகம்

வெக்கை ஆசிரியர்: பூமணி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.75
கோபல்ல கிராமம் ஆசிரியர்: கி ராஜநாராயணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $10.5
பாளையங்கோட்டை ஒரு முதூரின் வரலாறு ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4
ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $16
இதுவே சனநாயகம் ! ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $6.5
மஞ்சள் மகிமை ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
தண்ணீர் ஆசிரியர்: அசோகமித்திரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5
மேற்கத்திய ஓவியங்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $42
தெய்வம் என்பதோர் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
வாரணாசி ஆசிரியர்: பா. தேவேந்திர பூபதி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4.5
வாராணசி ஆசிரியர்: பா. வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $9.75
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $18.25
18 வது அட்சக்கோடு ஆசிரியர்: அசோகமித்திரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $10.75
தொ.பரமசிவன் நேர்காணல்கள் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $7.5
கிழவனும் கடலும் ஆசிரியர்: எர்னெஸ்ட் ஹெமிங்வே பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
மாதொருபாகன் ஆசிரியர்: பெருமாள் முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $8.25
அடி ஆசிரியர்: தி. ஜானகிராமன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $5.5
கூளமாதாரி ஆசிரியர்: பெருமாள்முருகன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $14.75
சாய்வு நாற்காலி ஆசிரியர்: தோப்பில் முஹம்மது மீரான் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $16
வேள்வித் தீ ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $9.75