காலச்சுவடு பதிப்பகம்

அறியப்படாத தமிழகம் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹425
வெக்கை ஆசிரியர்: பூமணி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹375
மஞ்சள் மகிமை ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
பண்பாட்டு அசைவுகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹250
ஒரு புளியமரத்தின் கதை ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹250
நாளை மற்றுமொரு நாளே... ஆசிரியர்: ஜி. நாகராஜன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
தொ.பரமசிவன் நேர்காணல்கள் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
வாடிவாசல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
இதுவே சனநாயகம் ! ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
மேற்கத்திய ஓவியங்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹975
சாதியை அழித்தொழித்தல் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹440
கருக்கு ஆசிரியர்: பாமா பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140
தண்ணீர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
பாளையங்கோட்டை ஒரு முதூரின் வரலாறு ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹80
வாராணசி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
18 வது அட்சக்கோடு ஆசிரியர்: அசோகமித்திரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹250
வேள்வித் தீ ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
மாதொருபாகன் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹190