கலைஞன் பதிப்பகம்

பாலை நானூறு ஆசிரியர்: பா.இறையரசன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹25
சமயம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹70
மொழி எனது எதிரி ஆசிரியர்: லீனா மணிமேகலை பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹113
என் வீட்டுப் பூக்கள் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹70
அகால மனதின் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹90
காணாமல் போனது ஆசிரியர்: மோகனன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹75
சுருதி பேதங்கள் ஆசிரியர்: வாஸந்தி பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹90
சரஸ்வதி களஞ்சியம் ஆசிரியர்: விஜயபாஸ்கரன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹350
என் பார்வையில் கவிதைகள் ஆசிரியர்: வெங்கட் சாமிநாதன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹125
என் பார்வையில்-சில கதைகளும் சில நாவல்களும் ஆசிரியர்: வெங்கட் சாமிநாதன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹220
மெஹந்தி டிசைன்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹25
ஹோமியோபதி மருந்துகளும் பயன்களும் -2 ஆசிரியர்: கெ.ஆறுமுகம் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹100
அறிஞர் நா.மம்மது ஆசிரியர்: ஆ.ஷைலா ஹெலின் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹90
கற்பனைச் சங்கிலிகள் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹66
தோப்பில் முகமது மீரான் கதைகள்-2 ஆசிரியர்: தோப்பில் முகமது மீரான் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹120
நிம்மதி ஆசிரியர்: கி.மஞ்சுளா பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹180
கடவுள் இருக்கிறாரா ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹40
வித்தியாசமான காலம் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹30
கால சர்பம் ஆசிரியர்: ஸ்டெல்லா புரூஸ் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹110
தீக்குள் விரலை வைத்தேன் ஆசிரியர்: சி மகேந்திரன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் ₹150