சமூகம்

மழை விட்டும் விலகாத மண்வாசம் ஆசிரியர்: டாக்டர்.வி.விக்ரம்குமார் பதிப்பகம்: மெரினா புக்ஸ் ₹210
கொலைச் சேவல் ஆசிரியர்: இமையம் பதிப்பகம்: க்ரியா ₹230
ஊழி நூல் அண்டம் உயிர்த்தோற்றம் ஊழிக்காலம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹400
இல்லறம் இயற்றல் கூடல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹80
காய் எப்படிப் பழமாகிறது? ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹75
செம்மை மீட்பு அரசு, பொருளாதாரம், சமூகம், குடும்பம் ஆசிரியர்: சிவநங்கை பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹100
யாம் - சிவசக்திக் கலவி நிலை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹60
தோற்றுவாய் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹150
விருப்பு - விருப்ப வாழ்வு விருப்பச் சமூகம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹70
கடவுள் சந்தை ஆசிரியர்: மீரா நந்தா பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹300
இடைக்கால இந்திய வரலாறு ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹300
யூதபயங்கரவாதிகளின் இரகசிய அறிக்கை ஆசிரியர்: செர்கி நிலஸ் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹100
அம்பேத்கர் பற்றிய அருண்சோரி நூலுக்கு மறுப்பு ஆசிரியர்: கி.வீரமணி பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹20
நான் ஏன் நரேந்திர மோதியை ஆதரிக்கிறேன்? ஆசிரியர்: மாரிதாஸ் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹250
மரபுக் கல்வி - கொள்கை விளக்கம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹120
சமூகவியல் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹420
இந்தியப் பொது நிர்வாகம் ஆசிரியர்: டாக்டர் க.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் ₹525
அதிகாரம் ஆசிரியர்: எஸ்.அர்ஷியா பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு ₹180
ஆறு - மனம் அறிதல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹100
இந்தியாவை உலுக்கிய ஊழல்கள் ஆசிரியர்: சவுக்கு சங்கர் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹200