உடல்நலம், மருத்துவம்

Human Behaviour ஆசிரியர்: N.ராஜசேகரன், I.A.S. (Redt) பதிப்பகம்: சேகர் பதிப்பகம் ₹150
ஆரோக்கியமான கர்ப்பத்திற்கு ஒரு வழிகாட்டி ஆசிரியர்: ஹேமா நரசிம்மன் பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹370
புறம் - தோல் நலம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹60
வழி (உரை 2) ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹70
கருவூரார் வாத காவியம் ஆசிரியர்: ஆர்.சி.மோகன் பதிப்பகம்: தாமரை நூலகம் ₹60
இறைமை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹50
மரபுச் சுவை ஆசிரியர்: க.காந்திமதி பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹60
இட பாகம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹50
உரை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹70
மூலநூல் - மரபுக் கல்விக்கான பாடநூல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹120
ஊடு (உரை 3) ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹70
உணவு நூல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹80
அடுக்களை மருந்தகம் ஆசிரியர்: க.காந்திமதி பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹60
அறிதல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹60
ஆறாம் திணை (பாகம் 1) ஆசிரியர்: கு.சிவராமன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹245
மரபுப்பேறு - சூல் முதல் ஒரு வயது வரை ஆசிரியர்: க.காந்திமதி பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹180
உயிர்நூல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹70
கறி விருந்து ஆசிரியர்: வி.மைதிலி பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் ₹60
நமக்கு நாமே மருத்துவர் ஆசிரியர்: மூ.ஆ.அப்பன் பதிப்பகம்: பாப்புலர் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹50