ஆய்வு நூல்கள்

நூல் உலா 3 ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் $9.5
நூல் உலா 1 ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் $8.75
நூல் உலா 2 ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் $9.5
பாளையங்கோட்டை ஒரு முதூரின் வரலாறு ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4
South Indian Economy ஆசிரியர்: P ஷண்முகம் பதிப்பகம்: சேகர் பதிப்பகம் $10.75
Reflections Of Saiva Icons ஆசிரியர்: A.ஏகாம்பரநாதன் பதிப்பகம்: சேகர் பதிப்பகம் $5.5
Record Thus Speaks ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சேகர் பதிப்பகம் $4.75
சமயம் ஓர் உரையாடல் ஆசிரியர்: தொ. பரமசிவன்சுந்தர் காளி பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $4
பூனையும் எலியும் ஆசிரியர்: முத்து.எத்துராசன் பதிப்பகம்: சேகர் பதிப்பகம் $1.5
தமிழர் திருமணம் ஆசிரியர்: ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $3
ஊழல் - உளவு - அரசியல் ஆசிரியர்: சவுக்கு சங்கர் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $8.75
புதுக்கோட்டை மாவட்டப் பாறை ஓவியங்கள் ஆசிரியர்: நா அருள் முருகன் பதிப்பகம்: புது எழுத்து $13
கார்ல் மார்க்சின் மூலமுதல் அகவை நூற்றைம்பது ஆசிரியர்: தியாகு பதிப்பகம்: தமிழ்த் தேசம் $1.5
தொல் தமிழர்களின் வழக்குகளும் வழக்காறுகளும் பாகம் - 8 ஆசிரியர்: ம.சோ.விக்டர் பதிப்பகம்: யாத்திசைப் பதிப்பகம் $8.75
தொல் தமிழர்களின் வழக்குகளும் வழக்காறுகளும் பாகம் - 9 ஆசிரியர்: ம.சோ.விக்டர் பதிப்பகம்: யாத்திசைப் பதிப்பகம் $8.75
தொல் தமிழர்களின் வழக்குகளும் வழக்காறுகளும் பாகம் - 13 ஆசிரியர்: ம.சோ.விக்டர் பதிப்பகம்: யாத்திசைப் பதிப்பகம் $8.75
தொல் தமிழர்களின் வழக்குகளும் வழக்காறுகளும் பாகம்-10 ஆசிரியர்: ம.சோ.விக்டர் பதிப்பகம்: யாத்திசைப் பதிப்பகம் $8.75
தொல் தமிழர்களின் வழக்குகளும் வழக்காறுகளும் பாகம்-11 ஆசிரியர்: ம.சோ.விக்டர் பதிப்பகம்: யாத்திசைப் பதிப்பகம் $8.75
தொல் தமிழர்களின் வழக்குகளும் வழக்காறுகளும் பாகம்-12 ஆசிரியர்: ம.சோ.விக்டர் பதிப்பகம்: யாத்திசைப் பதிப்பகம் $8.75
புதியதும் பழையதும் ஆசிரியர்: மு .ஸ்ரீனிவாசன் பதிப்பகம்: சேகர் பதிப்பகம் $6.5