அரு சுவை சமையல்
₹38
தமிழ்நாட்டின் மணற்கொள்ளை அரசியல்
₹40
அண்ணல் காந்தியின் ஆயிரம் அமுத மொழிகள்
₹50
இயற்கை வைத்தியம்
₹50
உணவு அறிய வேண்டிய உண்மைகள்
₹50
வாழ்க்கை ரகசியங்கள்
₹50
வெற்றிக்கு உதவும் சிறுவர் கதைகள்
₹60
அறம் கூற்றாகும்-சமூக அக்கறைச் சிந்தனைகள்
₹80
தென்னிந்தியக் கோவில்கள்
₹85
தென்னிந்தியக் கோயில்கள்
₹85
முதுகுளத்தூர் கலவரம் - முதுகுளத்தூர் பயங்கரம்
₹90
முதுகுளத்தூர் கலவரம் - முதுகுளத்தூர் பயங்கரம்
₹90
இந்தியப் பொருளாதாரம்: கட்டுக்கதைகள்
₹100 ₹95 (5% OFF)
வாழ்வின் அர்த்தங்கள் வளமான வாழ்க்கை
₹100
இந்திய பொருளாதார மாற்றங்கள் 2016
₹120 ₹114 (5% OFF)
ஜெ.ஜெயரஞ்சன் கட்டுரைகள் (இந்திய பொருளாதார மாற்றங்கள்)
₹150
இந்திய பொருளாதார மாற்றங்கள் 2018
₹150 ₹143 (5% OFF)
தமிழகத்தில் நிலபிரபுத்துவம் வீழ்ந்த கதை
₹180 ₹171 (5% OFF)
கறுப்புப் பணமும் செல்லாத நோட்டும் (பணமதிப்பழிப்பு கட்டுரைகளும் பதிவுகளும்)
₹200
டாவின்சி கோட்
₹550 ₹523 (5% OFF)