பாலசுப்ரமணியன் பொன்ராஜ்

துரதிர்ஷ்டம் பிடித்த கப்பலின் கதை ஆசிரியர்: பாலசுப்ரமணியன் பொன்ராஜ் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் ₹200