மழைக் காலம் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹36
தொலைந்த காலம் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
சிலிர்க்க வைக்கும் சித்தர் வரலாறு ஆசிரியர்: கோமதி பதிப்பகம்: கல்கி பதிப்பகம் ₹45
வீட்டில் ஒரு மூலிகை தோட்டம் ஆசிரியர்: வை கண்ணன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ ஆனந்த நிலையம் ₹50
தீராக் காதல் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹75
தேவதையைத் தேடி ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹77
காதல் காற்று ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
இதயத்தை திருடுகிறாய் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
ஆண்கள் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
லவ் @ சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹110
கமல்ஹாசனும் காளிமுத்துவும் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹111
பூக்கரையில் ஒரு காதல் காலம் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹120
தேவதைகளின் தேசம் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹120
எதோ மாயம் செய்கிறாய்... ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹120
புன்னகை புத்தகம் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹122
நாம் நனைந்த மழைத்துளியில் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹130
சிறகுகள் முளைக்கும் வயதில் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹150
பேலியோ டயட் குணமாகும் நோய்கள் ஆசிரியர்: டாக்டர்.அ.ப. ஃபரூக் அப்துல்லா பதிப்பகம்: ஆரோக்கியம் நலவாழ்வு ₹150
பேலியோ வழி ஆரோக்கியம் 2.0 ஆசிரியர்: டாக்டர்.அ.ப. ஃபரூக் அப்துல்லா பதிப்பகம்: ஆரோக்யம் நல்வாழ்வு ₹175
Eureka Science Experiments (100) ஆசிரியர்: தாமோதரன்பாலாஜி சம்பத்கோமதிDr. ரவிஷங்கர் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹200