புத்துயிர்ப்பு ஆசிரியர்: லியேவ் தல்ஸ்தோய் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹450
புத்துயிர்ப்பு ஆசிரியர்: லியேவ் தல்ஸ்தோய் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹395
வேலையற்றவனின் டைரி ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: தி இந்து ₹250
Eureka Science Experiments (100) ஆசிரியர்: தாமோதரன்பாலாஜி சம்பத்கோமதிDr. ரவிஷங்கர் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹200
பேலியோ வழி ஆரோக்கியம் 2.0 ஆசிரியர்: டாக்டர்.அ.ப. ஃபரூக் அப்துல்லா பதிப்பகம்: ஆரோக்யம் நல்வாழ்வு ₹175
சிறகுகள் முளைக்கும் வயதில் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹150
பேலியோ டயட் குணமாகும் நோய்கள் ஆசிரியர்: டாக்டர்.அ.ப. ஃபரூக் அப்துல்லா பதிப்பகம்: ஆரோக்கியம் நலவாழ்வு ₹150
நாம் நனைந்த மழைத்துளியில் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹130
புன்னகை புத்தகம் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹122
பூக்கரையில் ஒரு காதல் காலம் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹120
தேவதைகளின் தேசம் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹120
எதோ மாயம் செய்கிறாய்... ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹120
கமல்ஹாசனும் காளிமுத்துவும் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹111
லவ் @ சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹110
காதல் காற்று ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
இதயத்தை திருடுகிறாய் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
ஆண்கள் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
தேவதையைத் தேடி ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹77
தீராக் காதல் ஆசிரியர்: ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் பதிப்பகம்: சிக்ஸ்த்சென்ஸ் பப்ளிகேசன்ஸ் ₹75
வீட்டில் ஒரு மூலிகை தோட்டம் ஆசிரியர்: வை கண்ணன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ ஆனந்த நிலையம் ₹50