மனோகரன்

தத்துவஞானி விவேகானந்தர் ஆசிரியர்: மனோகரன் பதிப்பகம்: வனிதா பதிப்பகம் $4
கோடீஸ்வரர் ஆக்கும் சிறுதொழில்கள் ஆசிரியர்: மனோகரன் பதிப்பகம்: வனிதா பதிப்பகம் $1.75
எதார்த்தவாதம் (தோப்பிலின் பிரதிகளூடான வரைவு...) ஆசிரியர்: மனோகரன் பதிப்பகம்: புலம் $13
நரை திரை மூப்பு தவிர்த்து இளமையோடு வாழும் ரகசியம் ஆசிரியர்: மனோகரன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $1
பிரம்மா வழிபடும் அதன் வகைகளும் ஆசிரியர்: மனோகரன் பதிப்பகம்: கலைஞன் பதிப்பகம் $1.5
பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகத்தில் கல்வி ஆசிரியர்: மனோகரன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $3.25