நான் ப்ரம்மம்-2 ஆசிரியர்: ஸ்ரீ நிசர்கதத்த மஹராஜ் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹300
நான் ப்ரம்மம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீ நிசர்கதத்த மஹராஜ் பதிப்பகம்: கண்ணதாசன் பதிப்பகம் ₹250
திருக்குறளும் திருக்குர்ஆனும் ஆசிரியர்: டாக்டர் முத்துமாறன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹0
சிந்தனையாளர் இராஜாஜி ஆசிரியர்: எஸ்.சரஸ்வதி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் ₹70
தமிழ்க்குடிமகனாரின் தனித்தமிழ்த் தொண்டு ஆசிரியர்: மோ.பாட்டழகன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் ₹40
தமிழில் குறுமொழி - ஒரு மொழியியல் பார்வை ஆசிரியர்: மோ.பாட்டழகன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் ₹16
புகழின் உச்சியிலே கலைஞர் ஆசிரியர்: மோ.பாட்டழகன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் ₹120
பேனாமன்னர் தினமணி டி.எஸ்.சொக்கலிங்கம் ஆசிரியர்: மோ.பாட்டழகன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் ₹100
மாவீரன் பாலதண்டாயுதம் ஆசிரியர்: மோ.பாட்டழகன் பதிப்பகம்: வசந்தா பதிப்பகம் ₹85
பகவத்கீதையும் திருக்குறளும் ஆசிரியர்: டாக்டர் முத்துமாறன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் ₹90