கதிரவன்

குறள் வழி நீதிக் கதைகள் ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3
அறிவு புகட்டும் உலக நீதிக் கதைகள் ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $9
சிந்திக்க வைக்கும் போதனைக் கதைகள் ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $10.5
மானுடம் போற்றும் மகத்தான பழமொழிகள் ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $4.5
அறிவு புகட்டும் உலக நீதிக் கதைகள் ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
வள்ளல் என்.எஸ்.கே. ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் $6
தரணி கண்ட தனிப்பிறவி எம் ஜி.ஆர் . ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் $7.5
பொது அறிவுச் செய்திகள் 2000 ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
மோடி வெளிச்சங்கள் நிழலில்! ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: சிற்றுளி $1
மரியாதைக்குரிய ஐ.டி.நண்பனுக்கு... ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: சிற்றுளி $2.25