அனுதினமும் ஸ்ரீ பகவானுடன் ஆசிரியர்: தமிழாக்கம்:ஸ்ரீமதி சரோஜா கிருஷ்ணன், நிரஞ்சன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீரமணாச்ரமம் ₹150
உண்மையை உரக்கச் சொல்வேன் (அதிகாரமும் பொறுப்புணர்வும்) ஆசிரியர்: ப.சிதம்பரம் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹300
யாரிந்த தேவதை ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹320
ஒரு வார்த்தை சொல்லடா ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹230
உன் மத்தம் உன்மேலாகிறேன்... ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹450
வாய்மையே வெல்லும் - என் மாற்றுப் பார்வை ஆசிரியர்: ப.சிதம்பரம் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹300
சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா!!! ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹300
அச்சமில்லை அச்சமில்லை ஆசிரியர்: ப.சிதம்பரம் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹300
காதலாட காத்திருக்கிறேன் ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹340
வரமாய் வந்தாயே ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹360
கண்டேன் காதலை .... ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹280
நிச்சய வெற்றி ஆசிரியர்: பிராகாஷ் ஐயர் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹100
தமிழ் நாட்டுப் பழமொழிகள் 2000 ஆசிரியர்: செங்கனி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் ₹70
அல்ஹிஸ்னுல் ஹஸீன் என்னும் துஆக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மெளலவி K.A.நிஜாமுத்தீன் மன்பயீ பதிப்பகம்: பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ் ₹120
ஹஜ்ஜின் சட்டங்கள் ஆசிரியர்: மெளலவி K.A.நிஜாமுத்தீன் மன்பயீ பதிப்பகம்: பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ் ₹35
ஸலவாத்தின் சிறப்பு ஆசிரியர்: மெளலவி K.A.நிஜாமுத்தீன் மன்பயீ பதிப்பகம்: பஷாரத் பப்ளிஷர்ஸ் ₹0
கண்ணுறங்காக் காவல் ஆசிரியர்: ப.சிதம்பரம் பதிப்பகம்: கவிதா பதிப்பகம் ₹300
கனவு மெய்ப்படும் ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: சிறகுகள் பதிப்பகம் ₹210
அவளும் நானும் ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹240
கண்ணே! கண்மணியே! ஆசிரியர்: அம்மு யோகா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹200