சி.எஸ்.விஜயன்

இன்று முதல் சுஜோக் - அக்குபிரசர் (இது ஒரு இயற்கை விஞ்ஞானம்) ஆசிரியர்: சி.எஸ்.விஜயன் பதிப்பகம்: தமிழ் அறிவு பதிப்பகம் $4.75
பாத்துமாவுடைய ஆடும், இளம்பருவத்துத் தோழியும் ஆசிரியர்: சி.எஸ்.விஜயன் பதிப்பகம்: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் $6.75