இன்பா.சுப்பிரமனியம்

மரங்களற்ற அடர்ந்த காடு ஆசிரியர்: இன்பா.சுப்பிரமனியம் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹40
வரைபடமற்ற பயணங்கள் ஆசிரியர்: இன்பா.சுப்பிரமனியம் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹50
வையாசி 19 ஆசிரியர்: இன்பா.சுப்பிரமனியம் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் ₹540
யுக மழை ஆசிரியர்: இன்பா.சுப்பிரமனியம் பதிப்பகம்: அகநாழிகை பதிப்பகம் ₹70