பா.ஆனந்தகுமார்

கடற்கரையில் ஆசிரியர்: பா.ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
விழிப்போடு இருப்போம் ஆசிரியர்: என்.கே.சத்யபாலன் பதிப்பகம்: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் $0.75
இந்திய ஒப்பிலக்கியம் ஆசிரியர்: பா.ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $3
குஞ்நுண்ணி கவிதைகள் ஆசிரியர்: பா.ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.5
இந்திய நீதித் துறை ஆசிரியர்: பா.ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் $0.75
இலக்கியக் கோட்பாடுகள் நோக்கில் பாரதி படைப்புகள் ஆசிரியர்: அ.பிச்சைபா.ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.75
தமிழ் ஆராய்ச்சி வரலாற்றில் மார்க்சிய போராளி ஆசிரியர்: பா.ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $0.75