காதலாடுதல் ஆசிரியர்: சுவெகி பதிப்பகம்: Notion Press ₹199
சிறுவர் கலைக்களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹400
இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹400
மருத்துவ களஞ்சிய பேரகராதி ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: நியூ புக் லேண்ட் ₹395
அறிவியல் தொழில்நுட்ப கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: ₹215
மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: ₹150
இளையர் அறிவியல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹225
செம்மொழி உள்ளும் புறமும் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹50
நட்பை வளர்க்கும் நல்ல கதைகள் ஆசிரியர்: மணிமேகலை சுந்தரம் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹40
120 சிறுதொழில் செய்முறைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.ஏ.சூசைராஜா பதிப்பகம்: கண்ணப்பன் பதிப்பகம் ₹65
பயங்கர வியாதிகளும் பயனுள்ள சிகிச்சையும் ஆசிரியர்: எஸ்.ஏ.சூசைராஜா பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹15
குறுந்தொகை ஆசிரியர்: இராமரத்தினம் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் ₹90
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் - ஓர் அறிமுகம் ஆசிரியர்: இராமரத்தினம் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் ₹35
அறிவியல் நோக்கில் கம்பர் ஆசிரியர்: மணவை முஸ்தபா பதிப்பகம்: வானதி பதிப்பகம் ₹35
வைத்திய களஞ்சியம் ஆசிரியர்: எஸ்.ஏ.சூசைராஜா பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
சாமுத்திரிகா லட்சணம் ஆசிரியர்: எஸ்.ஏ.சூசைராஜா பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹40
வைத்தியக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: எஸ்.ஏ.சூசைராஜா பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹50
காலம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சாகித்திய அகாதெமி ₹100