எம்.பி. அழகியநாதன்

ஹனுமான் சாலிஸா ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
பஞ்சபூதத் தலங்கள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
இந்திய விடுதலைக்காக உயிர் நீத்த உத்தமர்கள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $1.75
உங்களுக்குத் தெரியாத செய்திகள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $2.5
எஸ்.எம்.எஸ். ஜோக்ஸ் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
சிறுவர் சிந்தனைக்கு சின்னச் சின்ன கதைகள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1
நல்ல நேரம் நம் கையில் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
அவசியம் அறிய வேண்டிய செய்திகள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் $1.75
அக்கா சொன்ன கதைகள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் $1
அறிவுலக மேதை ஆல்பட்ஜீன்ஸ்டீன் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் $2
இந்தியாவின் கதாநாயகன் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் $2.5
தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: அறிவுப் பதிப்பகம் $1.75
மேகமாய் வந்து போகிறேன் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $2
சிந்தியுங்கள் சிகரத்தை எட்டும் வரை ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
நினைத்ததைச் செய்யுங்கள் வாழ்க்கையில் வெல்லுங்கள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $1
நீதிக்கதைகள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $1
புதையல் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ் $1
அம்மன் ஸ்தலங்கள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
அம்மன் ஸ்தலங்கள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.75