அம்பிகாசிவம்

வெளிநாடுகளில் நடந்த சுவையான நிகழ்ச்சிகள் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
விஞ்ஞான வித்தகர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
அதிசய விஞ்ஞானி ஹென்றி ஃபோர்டு ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
ஆன்மீகக் குவிஸ் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
லால்பகதூர் சாஸ்திரி ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் $1.75
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் $3
மோட்டார் மன்னன் ஜி.டி. நாயுடு ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
பொது அறிவு வினா விடை (தமிழ்நாடு) ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
மருத்துவக் குவிஸ் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
வாழ்வை உயர்த்து வெற்றி மொழிகள் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
பொது அறிவுக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் $1.75
சுடோகு ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: முன்னேற்றப் பதிப்பகம் $3
பொது அறிவு 5000 ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் $4.5
தொழில் மேதை ஜி.டி.நாயுடு ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் $1.75
மலை எலி சத்ரபதி சிவாஜி ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் $1.5
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் $2.25
விவேகானந்தர் வாழ்வில் சுவையான நிகழ்ச்சிகள் ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $1
விண்வெளி வீராங்கனை கல்பனா சாவ்லா ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
பொது அறிவு வினா விடை (உலகம்) ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5
பொது அறிவு வினா விடை (விண்வெளி) ஆசிரியர்: அம்பிகாசிவம் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் $0.5