வ.கீதா

பெரியார் சுயமரியாதை சமதர்மம் ஆசிரியர்: எஸ்.வி.ராஜதுரை பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $38.75
சாதியும் பால்நிலை பாகுபாடும் ஆசிரியர்: உமா சக்கரவர்த்தி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $3
கிராம்ஷி : புரட்சியின் இலக்கணம் ஆசிரியர்: வ.கீதாஎஸ்.வி.ராஜதுரை பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $22.5
காந்திய அரசியல் ஆசிரியர்: வ.கீதா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $1
பெரியார்: சுயமரியாதை சமதர்மம் ஆசிரியர்: வ.கீதாஎஸ்.வி.ராஜதுரை பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் $21.5
கிராம்ஷி - புரட்சியின் இலக்கணம் ஆசிரியர்: வ.கீதாஎஸ்.வி.ராஜதுரை பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் $21.5
காலக் கனவு (பெண்ணிய வரலாற்று ஆவண நாடகம்) ஆசிரியர்: வ.கீதா பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $3.5
ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் மார்க்சியம் ஆசிரியர்: வ.கீதாஎஸ்.வி.ராஜதுரை பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் $6