பிரகஸ்பதி

உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரமும் துல்லியமான பலன்களும் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $3
நவீன முறையில் தசாபுத்தி பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $3.25
புத்திரபாவ ஆராய்ச்சியும் பரிகாரங்களும் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $2.75
களஸ்திர பாவ ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: கற்பகம் புத்தகாலயம் $2
திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி? ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $4.5
ஜாதகப் பலா பலன்கள் கூறுவது எப்படி? ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $4.5
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மேஷ ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மிதுன ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கடக ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி சிம்ம ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $4
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கன்னி ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி துலா ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $4
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி விருச்சக ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மகர ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $4
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மீன ராசியின் பலா பலன்கள் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: நர்மதா பதிப்பகம் $3.5
நுட்ப ஆய்வு ஜோதிடம் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் $4.5
புலிப்பாணி ஜோதிடம் ஆசிரியர்: பிரகஸ்பதி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ் $5.25