பிரகஸ்பதி

உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரமும் துல்லியமான பலன்களும்
₹70 $3 (5% OFF)
நவீன முறையில் தசாபுத்தி பலன்கள்
₹75 $3.25 (5% OFF)
புத்திரபாவ ஆராய்ச்சியும் பரிகாரங்களும்
₹60 $2.75 (5% OFF)
களஸ்திர பாவ
₹45 $2 (5% OFF)
திருமணப் பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி?
₹100 $4.5 (5% OFF)
ஜாதகப் பலா பலன்கள் கூறுவது எப்படி?
₹100 $4.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மேஷ ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி ரிஷப ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மிதுன ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கடக ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி சிம்ம ராசியின் பலா பலன்கள்
₹90 $4 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி கன்னி ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி துலா ராசியின் பலா பலன்கள்
₹90 $4 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி விருச்சக ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி தனுசு ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி மகர ராசியின் பலா பலன்கள்
₹90 $4 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி சுவடிப்படி கும்ப ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
அகஸ்தியர் நாடி ஜோதிடப்படி மீன ராசியின் பலா பலன்கள்
₹80 $3.5 (5% OFF)
நுட்ப ஆய்வு ஜோதிடம்
₹100 $4.5 (5% OFF)
புலிப்பாணி ஜோதிடம்
₹120 $5.25 (5% OFF)