ம.பொ.சிவஞானம்

கம்பரும் காந்தியடிகளும் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: சேகர் பதிப்பகம் $3.5
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் 1-3 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: வர்த்தமானன் பதிப்பகம் $34.5
வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் $1
நேருஜி என் அரசியல் ஆசான் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் $2.25
விடுதலை போரில் தமிழகம் பாகம்-1 ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் $22.75
தமிழர் திருமணம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அகநாழிகை பதிப்பகம் $2.75
வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் $15.5
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (இரு தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $25.75
எனது போராட்டம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $28
விடுதலைப்போரில் தமிழ் வளர்ந்த வரலாறு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.75
புதிய தமிழகம் படைத்த வரலாறு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $6.5
தொல்காப்பியரிலிருந்து பாரதியார் வரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.25
நானறிந்த ராஜாஜி ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4.5
தமிழகத்தில் பிறமொழியினர் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3
சிலப்பதிகாரத் திறனாய்வு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $6.5
சிலப்பதிகார ஆய்வுரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $6
தமிழும் சமஸ்கிருதமும் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
பயங்கரவாதமும் காந்தி சகாப்தமும் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $5.75
இலக்கியங்களில் இன உணர்ச்சி ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: $6.5
கட்டுரைக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $4.5