லியோ டால்ஸ்டாய்

இந்துவிற்கு ஒரு கடிதம் மகாத்மா காந்தியின் முன்னுரையுடன் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹50
செவஸ்தபோல் கதைகள் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹180
சுவிசேஷங்களின் சுருக்கம் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹270
டால்ஸ்டாய் கதைகள் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹200
அன்னா கரீனினா இரண்டு தொகுதிகள் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹1100
உலகப்புகழ் பெற்ற நீதி கதைகள் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹100
போரும் அமைதியும் (3 பாகங்கள்) ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹2100
போரும் வாழ்வும் (3 பாகங்கள்) ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹2250
எறும்பும் புறாவும் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹200
எறும்பும் புறாவும் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: நீலவால் குருவி ₹200
எறும்பும் புறாவும் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹250
புத்துயிர்ப்பு ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹550
தந்தையும் மகனும் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: ₹55
டால்ஸ்டாய் சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: ₹90
மனிதன் எதனால் வாழ்கிறான் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: நடராஜ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100
மனிதனும் மிருகமும் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: நடராஜ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹75
இம்சை அரசன் இசர்காடன் ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹100
யானைக்குத் தினி ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹120
அன்னா கரினினா ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹350
மோகினி ஆசிரியர்: லியோ டால்ஸ்டாய் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹25