எம்.எஸ் .கே.பவானி இராஜேந்திரன்

தேவர் திருமகனாரின் வீர உரைகள் ஆசிரியர்: எம்.எஸ் .கே.பவானி இராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹300
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் வரலாறு ஆசிரியர்: எம்.எஸ் .கே.பவானி இராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹200