மணிகண்டன்

நிழல் படர்ந்த நினைவுகள் ஆசிரியர்: மணிகண்டன் பதிப்பகம்: மணிமேகலைப் பிரசுரம் ₹14
சிறுவர்களுக்கான ஒரு நிமிடக் கதைகள் ஆசிரியர்: மணிகண்டன் பதிப்பகம்: ஏகம் பதிப்பகம் ₹35
சிட்டுகளுக்கான 40 குட்டிக் கதைகள் ஆசிரியர்: மணிகண்டன் பதிப்பகம்: ஏகம் பதிப்பகம் ₹12
சிறுவர்களுக்கான ஒரு நிமிடக் கதைகள் 40 ஆசிரியர்: மணிகண்டன் பதிப்பகம்: ஏகம் பதிப்பகம் ₹10
வெற்றி நிச்சயம் ஆசிரியர்: மணிகண்டன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் ₹20
கதை விருந்து ஆசிரியர்: மணிகண்டன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் ₹35
எதிரொலி ஆசிரியர்: மணிகண்டன் பதிப்பகம்: கங்கை புத்தக நிலையம் ₹30
நற்பண்பை வளர்க்கும் நீதிக் கதைகள் ஆசிரியர்: மணிகண்டன் பதிப்பகம்: வனிதா பதிப்பகம் ₹45