ரவிசங்கர்

கணக்கில் கொண்டாட்டம் (கணித செயல்பாட்டுக் கையேடு) ஆசிரியர்: ரவிசங்கர் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹100
குட்டிக் குட்டிக் கதைகள் ஆசிரியர்: ரவிசங்கர் பதிப்பகம்: அறிவாலயம் ₹35
எண்கள் பிறந்த கதை ஆசிரியர்: ரவிசங்கர் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹10