கரும்பலகை நாட்கள் ஆசிரியர்: முனைவர் அ.சந்தானகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: பரிதி பதிப்பகம் ₹150
ஜோதிட பாடம் பாகம் - 1 ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹35
ஜோதிட பாடம் பாகம் - 2 ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹110
ஜோதிட பாடம் பாகம் - 3 ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹70
வேலைக்காரி ஆசிரியர்: Perarignar Anna பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹60
கொல்லனின் ஆறு பெண்மக்கள் ஆசிரியர்: கோணங்கி பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் ₹230
நட்சத்திர பாத பலன்களும், அஷ்டவர்க்க விளக்கமும் ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹9
காவேரியின் பூர்வ காதை ஆசிரியர்: கோணங்கி பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹260
வெள்ளரிப்பெண் ஆசிரியர்: கோணங்கி பதிப்பகம்: புலம் ₹500
கொல்லனின் ஆறு பெண்மக்கள் ஆசிரியர்: கோணங்கி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹130
பாட்டியின் குரல்வளையைக் காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறேன் ஆசிரியர்: கோணங்கி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹50
நந்திவாக்கியம் 1 ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹30
சந்திர காவியம் ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹30
கிரக பலன் ஆராய்ச்சி ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹50
திருமணப் பொருத்தம் ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹35
50 ஜோதிட ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹90
ஜாதகம் பார்ப்பது எப்படி? ஆசிரியர்: புலியூர் பாலு பதிப்பகம்: பாரதி பதிப்பகம் ₹20
சதுர பிரபஞ்சம் ஆசிரியர்: கோ.வசந்தகுமாரன் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹200
பிதிரா ஆசிரியர்: கோணங்கி பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹430
பாழி ஆசிரியர்: கோணங்கி பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் ₹490