கரும்பலகை நாட்கள்
₹150 ₹135 (10% OFF)
ஜோதிட பாடம் பாகம் - 1
₹35 ₹32 (10% OFF)
ஜோதிட பாடம் பாகம் - 2
₹110 ₹99 (10% OFF)
ஜோதிட பாடம் பாகம் - 3
₹70 ₹63 (10% OFF)
வேலைக்காரி
₹60 ₹54 (10% OFF)
கொல்லனின் ஆறு பெண்மக்கள்
₹230 ₹207 (10% OFF)
நட்சத்திர பாத பலன்களும், அஷ்டவர்க்க விளக்கமும்
₹9 ₹9 (10% OFF)
காவேரியின் பூர்வ காதை
₹260 ₹234 (10% OFF)
வெள்ளரிப்பெண்
₹500 ₹450 (10% OFF)
கொல்லனின் ஆறு பெண்மக்கள்
₹130 ₹117 (10% OFF)
பாட்டியின் குரல்வளையைக் காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறேன்
₹50 ₹45 (10% OFF)
நந்திவாக்கியம் 1
₹30 ₹27 (10% OFF)
சந்திர காவியம்
₹30 ₹27 (10% OFF)
கிரக பலன் ஆராய்ச்சி
₹50 ₹45 (10% OFF)
திருமணப் பொருத்தம்
₹35 ₹32 (10% OFF)
50 ஜோதிட ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
₹90 ₹81 (10% OFF)
ஜாதகம் பார்ப்பது எப்படி?
₹20 ₹18 (10% OFF)
சதுர பிரபஞ்சம்
₹200 ₹180 (10% OFF)
பிதிரா
₹430 ₹387 (10% OFF)
பாழி
₹490 ₹441 (10% OFF)