ஆர்.தேவகி

பனித்துளியில் ஆகாயம் ஆசிரியர்: ஆர்.தேவகி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹0
பாட்டுப் பாடலாம் வாங்க ஆசிரியர்: ஆர்.தேவகி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹30
சிறுவர் பழமொழிக் கதைகள் ஆசிரியர்: ஆர்.தேவகி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹35
சிறுவர் இதிகாசக் கதைகள் ஆசிரியர்: ஆர்.தேவகி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹40
குழந்தைகள் முன்னேற்றத்தில் பெற்றோர் பங்கு ஆசிரியர்: ஆர்.தேவகி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹40
மூங்கில் கனவு ஆசிரியர்: ஆர்.தேவகி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹50