வழித்திசைகள் ஆசிரியர்: சீர்வரிசை சண்முகராசன் பதிப்பகம்: இலெமுரியா நூல் வெளியீட்டகம் ₹100
கல் சொன்ன கதை ஆசிரியர்: அமரர் கல்கியின் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹70
காடை வளர்ப்பு ஆசிரியர்: முத்துசாமிசுந்தர்ராஜ்.வீகுமாரவேலு பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை ₹30
இலைகள் உதிர்ந்த இளவேனில் ஆசிரியர்: பாஜின் பதிப்பகம்: புலம் ₹100
பாராசாரியம் (திசா புத்தி பலன்கள்) ஆசிரியர்: முனைவர் திருமதி சத்தியபாமா காமேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹145
தோளில் சாயும் தோழி ஆசிரியர்: கட்டளை ஜெயா பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹45
முள்ளிவாய்க்காலில் தொடங்கும் விடுதலை அரசியல் ஆசிரியர்: பா.ஜெயபிரகாசம் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140
மணல் கடிகை ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹400
பிரயாணம் - பாவண்ணன் (தேர்ந்தெடுத்த சிறுகதைகள்) ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹240
நந்திபுரம் ஆசிரியர்: இரா நாகசாமி பதிப்பகம்: Tamil Arts Academy ₹0
அறிவியல் விருந்து (சிறார்களுக்கான அறிவியள் கதைகள்) ஆசிரியர்: லூர்து எஸ். ராஜ் பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹50
இவான் டெனிசோவிச்சின் வாழ்வில் ஒரு நாள் ஆசிரியர்: க .சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு ₹250
தொல்லியல் ஆய்வாளர் பார்வையில் கனடா ஆசிரியர்: ச.செல்வராஜ் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹160
சிவப்புத் தகரக் கூரை ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
தெற்கத்தி ஆத்மாக்கள் ஆசிரியர்: பா.ஜெயபிரகாசம் பதிப்பகம்: ₹45
காதலின் துயரம் கதே ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
நதிக்கரை மயாணம் ஆசிரியர்: பா.ஜெயபிரகாசம் பதிப்பகம்: ₹60
புயலுள்ள நதி ஆசிரியர்: பா.ஜெயபிரகாசம் பதிப்பகம்: ₹35
வனத்தின் குறள் ஆசிரியர்: பா.ஜெயபிரகாசம் பதிப்பகம்: ₹65
புறநானூற்று ஆய்வுகள் ஆசிரியர்: நைசி.கரிகாலன் பதிப்பகம்: ₹165