வைரமுத்து

ஆயிரம் பாடல்கள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் ₹600
ஆயிரம் பாடல்கள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹600
வைரமுத்து கவிதைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் ₹500
தமிழாற்றுப்படை ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹500
மூன்றாம் உலகப்போர் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் ₹350
வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் ₹350
வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹350
கருவாச்சி காவியம் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹300
வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: திருமகள் நிலையம் ₹300
கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹250
தண்ணீர் தேசம் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹200
வில்லோடு வா நிலவே ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹200
வில்லோடு வா நிலவே ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹175
பாற்கடல் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹175
இந்தக் குளத்தில் கல்லெறிந்தவர்கள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் ₹150
இதுவரை நான் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹150
காவி நிறத்தில் ஒரு காதல் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹150
என் தம்பி வைரமுத்து ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹150