வைரமுத்து

வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: திருமகள் நிலையம் ₹300
சிகரங்களை நோக்கி ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹150
எல்லா நதியிலும் என் ஓடம் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
வைகறை மேகங்கள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹80
ஒரு கிராமத்துப் பறவையும் சில கடல்களும் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹120
இந்தக் குளத்தில் கல்லெறிந்தவர்கள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் ₹150
வில்லோடு வா நிலவே ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹200
தமிழாற்றுப்படை ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹500
பாற்கடல் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹175
இந்தப் பூக்கள் விற்பனைக்கு அல்ல ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹150
நேற்று போட்ட கோலம் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹90
என் பழைய பனை ஓலைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹75
கேள்விகளால் ஒரு வேள்வி ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹75
வைரமுத்து கவிதைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் ₹500
தண்ணீர் தேசம் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹200
இதனால் சகலமானவர்களுக்கும்... ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹100
கவிராஜன் கதை ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹130
இதுவரை நான் (சுயசரிதை) ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் ₹150
என் தம்பி வைரமுத்து ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: விசா பப்ளிகேசன்ஸ் ₹150