க.விஜயகார்த்திகேயன்

அதுவும் இதுவும் ஆசிரியர்: க.விஜயகார்த்திகேயன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹120
ஒரே கல்லில் 13 மாங்காய் ஆசிரியர்: க.விஜயகார்த்திகேயன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹120
எட்டும் தூரத்தில் IAS ஆசிரியர்: க.விஜயகார்த்திகேயன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹100