அ. சதாசக்தி

காய்கறி சாகுபடி ஆசிரியர்: மு. ஆனந்தன்சி.மு. பாப்பையாபொ. பாலசுப்ரமணிஅ. சதாசக்தி பதிப்பகம்: நவீன வேளாண்மை ₹80