டால்மியாபுரம் கணேசன்

மீண்ட சொர்க்கம் ஆசிரியர்: டால்மியாபுரம் கணேசன் பதிப்பகம்: அக்ஷயா ₹25
நிஜங்களும் நிழல்களும் ஆசிரியர்: டால்மியாபுரம் கணேசன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹100
பெற்றால்தான் பிள்ளையா? ஆசிரியர்: டால்மியாபுரம் கணேசன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் ₹160