குன்றில் குமார்

மதுரை போற்றும் மாவீரன் மதுரை வீரன் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹20
புட்டப்பர்த்தியின் புனிதர் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹40
ஆச்சி மனோரமா ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹200
கணிதச் சிகரம் ராமானுஜர் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
வெற்றியைக் குவி ! வீறுநடை போடு ! ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
வெற்றி - விரட்டிப்பிடி ! ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
ஆச்சி மனோரமா ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹215
மாவீரர் பூலித்தேவர் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹95
ஆதிசங்கரர் முதல் மஹாபெரியவா வரை ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹125
பெண் பித்தன் கலீக்யுலா ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹70
சின்னச் சின்ன அறிவியல் மேஜிக் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹30
பெண்களே! சுயதொழிலில் சாதிக்கலாம் வாங்க! ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹50
பாரதக் குடியரசுத் தலைவர்கள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹90
மரியாதை ராமன் கதைகள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹75
சிரி,சிந்தி...பீர்பால் கதைகள் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹100
இளமைக்கு வயதில்லை ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹60
இடி அமீன் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹60
உலகப்போர்களும் அமைதிச் சிதைவுகளும் ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹70
காசு , பணம் , துட்டு ,money ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹70
மதுரைக்கு அரசி மீனாட்சி ஆசிரியர்: குன்றில் குமார் பதிப்பகம்: நக்கீரன் பதிப்பகம் ₹60