பாலாஜி சம்பத்

Eureka Science Experiments (100) ஆசிரியர்: தாமோதரன்பாலாஜி சம்பத்கோமதிDr. ரவிஷங்கர் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹200
வாசிப்பு முறையின் அரசியல் ஆசிரியர்: பாலாஜி சம்பத் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹20