வசந்தா விஜயராகவன்

Microwave Cooking ஆசிரியர்: வசந்தா விஜயராகவன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹70
மைக்ரோவேவ் ஓவன் சமையல் ஆசிரியர்: வசந்தா விஜயராகவன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹65